- การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 19 วันที่ 27-28 ก.พ.63

- การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 20 วันที่ 25-26 มิ.ย.63

- การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 21 วันที่ 19-20 ต.ค.63