- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 22 วันที่ 24-25 ก.พ.63

- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 23 วันที่ 29-30 มิ.ย.63

- การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 24 วันที่ 26-27 ต.ค.63