- การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่น 7 วันที่ 30-31 มี.ค.63

- การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ รุ่น 8 วันที่ 10-11 ก.ย.63