หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไปโดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.training.nida.ac.th