หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 31 วันที่ 29-30 ส.ค.2561 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์