การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ 19 วันที่ 21-22 ส.ค.2561 วิทยากร อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม