การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามกรอบ ISO 19600 รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 ก.พ.62