การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 19 วันที่ 20-21 ก.พ.62

การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 20 วันที่ 22-23 ก.ค.62

การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่น 21 วันที่ 28-29 ต.ค.62