รู้ตัวเรา เข้าใจนาย ทำลายความขัดแย้งในองค์กร รุ่น 12 วันที่ 24-25 มิ.ย.62