เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 9 วันที่ 18-19 มี.ค.62

เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 10 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 11 วันที่ 12-13 ก.ย.62

เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 12 วันที่ 12-13 ธ.ค.62