การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance For Non Financial Manager) รุ่นที่ 32 วันที่ 12-13 ธ.ค.61 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์