การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 18 วันที่ 12-13 ธ.ค.61 วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา