หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.2562