หลักสูตร Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-25 มิ.ย.62