หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 20 วันที่ 22-23 ก.ค.62 วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา