สำนักสิริพัฒนาจัดหลักสูตร"การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" ให้กับผู้บริหารระดับกลางของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ระหว่างวันที่ 14-16 และ 22-23 สิงหาคม 2562