การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance For Non Financial Manager) รุ่นที่ 35 วันที่ 2-3 ก.ย.62 วิทยากร อาจารย์ทรงชัย พุทธิมาโนชญ์