หลักสูตรเทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 11 วันที่ 12-13 ก.ย.62 วิทยากร อาจารย์ญาดา ดาวพลังพรหม