หลักสูตร Compliance Management และกฎเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 ก.ย.62 วิทยากร