สำนักงานกปร.ร่วมกับ สำนักสิริพัฒนา จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-31 มีนาคม 2561 (อบรมอาทิตย์ละ 2 วัน) ค่ะ โดยมีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

Free Joomla Lightbox Gallery