หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 17 ระหว่าง 6-7 ก.ย.2561 วิทยากร ดร.อำนาจ วัดจินดา