งานการเงิน
Tel.0-2727-3226,32,34
FAX : 0-2375-4720
งานอบรม
Tel.0-2727-3213-14,31
Mobile : 082-790-1952
Mon - Fri: 8:30 - 16:30
Sat-Sun Closed
บอกความต้องการของท่าน
ปฏิทินอบรม
ระบบ TMS
click

OUR VISION & MISSION

Image

Who We Are

เราเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา"

IN-HOUSE TRAINING SERVICES

แม้ช่วงโควิด เราก็ได้รับการไว้วางใจให้จัดอบรมทั้งออนไลน์และห้องฝึกอบรม ซึ่งเรายังคงรักษาคุณภาพ ความใส่ใจในทุกกระบวนการ ตามมาตรการควบคุมโรค

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เราได้ให้บริการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจในการบริการสูงกว่า 85% ในทุกหลักสูตร. หน่วยงานดังกล่าว อาทิเช่น

บริษัทอินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานประกันสังคม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสซีเนส บอดี้บิลเดอร์ จำกัด

Image
0
0
0
0
175x50.png

สำนักสิริพัฒนา

ชั้น 14 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

May 2022
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Image
© Copyright 2022 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved.

© 2009-2022 by GPIUTMD

Search