งานการเงิน
Tel.0-2727-3226,32,34
FAX : 0-2375-4720
งานอบรม
Tel.0-2727-3213-14,31
Mobile : 082-790-1952
Mon - Fri: 8:30 - 16:30
Sat-Sun Closed
บอกความต้องการของท่าน
ปฏิทินอบรม
ระบบ TMS
Image
Click
Click
Image
Image

OUR VISION & MISSION

Image

Who We Are

เราเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ดำเนินการฝึกอบรมด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีวิสัยทัศน์ "เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา"

IN-HOUSE TRAINING SERVICES

แม้ช่วงโควิด เราก็ได้รับการไว้วางใจให้จัดอบรมทั้งออนไลน์และห้องฝึกอบรม ซึ่งเรายังคงรักษาคุณภาพ ความใส่ใจในทุกกระบวนการ ตามมาตรการควบคุมโรค

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เราได้ให้บริการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจในการบริการสูงกว่า 85% ในทุกหลักสูตร. หน่วยงานดังกล่าว อาทิเช่น

บริษัทอินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานประกันสังคม

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสซีเนส บอดี้บิลเดอร์ จำกัด

PDPA
175x50.png

สำนักสิริพัฒนา

ชั้น 14 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

December 2022
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Website Information

Users
2
Articles
150
Articles View Hits
24799
Image
© Copyright 2022 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved.

© 2009-2022 by GPIUTMD

Search