การกำหนดเป้าหมาย KPI เพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่ 6-7 ก.พ.60

Print

06-02-2560 ถึง 07-02-2560   บุคคลทั่วไป / ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี สพบ.

Tags: ,