Tuesday, 21 November 2017

การตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

08-06-2559 ถึง 09-06-2559    ธนาคารออมสิน / ห้อง cosmos ชั้น 4 โรงแรม เบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ (แจ้งวัฒนา)