Saturday, 25 November 2017

เสริมสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร

06-01-2560   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ห้องอบรม ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ